Privacy statement

Inleiding

Calheta Boutique houses neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@calhetaboutiquehouses.com.

Wie is Calheta Boutique houses?

Calheta Boutique houses is de Alojamento Local CALHETA BOUTIQUE HOUSES, kantoorhoudende te Arco da Calheta aan Rua Dr. Rocha de Gouveia 48.

Calheta Boutique houses is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Calheta Boutique houses de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Calheta Boutique houses jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Calheta Boutique houses persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Calheta Boutique houses voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Calheta Boutique houses worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:

Financiële administratie

Gegevens:

Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Grondslag:

Wettelijke verplichting

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Beheer van bestellingen

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Afhandelen klachten

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Verlenen van de dienst zelf

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Afhandelen klachten

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

CRM

Gegevens:

Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Social media account, User ID, Telefoonnummer, Profielfoto

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Sollicitatie

Gegevens:

Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Social media account, User ID, Telefoonnummer, Profielfoto

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

 

Marketing

Doeleinde:

Direct marketing

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Nieuwsbrief

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Retargeting

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Social media marketing

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

 

Website

Doeleinde:

Website analytics

Gegevens:

Surfgedrag

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Calheta Boutique houses heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat Calheta Boutique houses gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Booking.com.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Calheta Boutique houses over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Calheta Boutique houses. Je kunt verzoeken dat Calheta Boutique houses je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Calheta Boutique houses te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Calheta Boutique houses of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Calheta Boutique houses te verkrijgen. Calheta Boutique houses zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Calheta Boutique houses je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Calheta Boutique houses

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@calhetaboutiquehouses.com. Calheta Boutique houses zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Calheta Boutique houses een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Calheta Boutique houses je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

•          Verwerkers

Het kan zijn dat Calheta Boutique houses verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Calheta Boutique houses ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Calheta Boutique houses worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Calheta Boutique houses worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Calheta Boutique houses je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@calhetaboutiquehouses.com. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Calheta Boutique houses jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@calhetaboutiquehouses.com. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Madeira erleben

Madeira steht seit Jahren ganz oben auf der Liste von ‘World’s Leading Island Destinations’. Trotzdem ist es ein Ort, den die Massen noch nicht entdeckt haben. Raue Natur und Berge, Blick auf das azurblaue Meer, ein wunderschöner Yachthafen und idyllische Straßen: Madeira hat es.

04 Januar

Letzter Tag 2020

Es ist 6:30 Uhr morgens am 31. Dezember 2020. Der Wecker klingelt und wir steigen beide aus dem Bett. Es ist der letzte Tag dieses Jahres, das begonnen hat. 

Mehr lesen
15 Dezember

Tägliche Dinge auf Madeira

Auf Madeira sind wir es gewohnt, viele Dinge gleichzeitig zu tun. Wir haben zum Beispiel Tage, an denen wir einen Teil der Gartenarbeit erledigen, bis es zu heiß wird oder wir keine Lust mehr haben. Der Rest des Tages ist dann ausgefüllt mit Arbeiten im Haus oder einfach mit dem Cabrio unterwegs und dann sehen wir, wie der Tag verläuft.

Mehr lesen
03 November

Braai auf Madeira

Das Schöne an der Ruhe ist, dass jetzt die perfekte Zeit ist, um das Grillen besser zu beherrschen. Beim Bau unseres Hauses hier auf Madeira haben wir unter der Veranda einen südafrikanischen Braai einbauen lassen. Eine Wahl, die vor allem auf das Aussehen des Grills fiel. Nun scheint er neben dem schönen Aussehen auch eine besondere Art des Kochens zu bieten. Deshalb nennt man es auch nicht Barbecue, sondern Braai. 

Mehr lesen